กิจกรรม : รับสมัครครู

รายละเอียด :
    
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน รับสมัครครู 4 อัตรา

วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกภาษาไทย      จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกนาฏศิลป์        จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการในสมัคร มีดังนี้

 1. รูปถ่าย  ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว  จํานวน 2 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ

4. ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา  สำเนา จํานวน 1 ฉบับ

5. ใบแสดงผลการเรียน/ทรานสคริป  สำเนาจํานวน 1 ฉบับ

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  สำเนาจํานวน 1 ฉบับ

7. เอกสารอื่นๆ เช่น (สำเนาทะเบียนสมรส/ใบสำคัญการสมรส /ทะเบียนหย่า,ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ สกุล)

 

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ณ. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ในวันและเวลาราชการ

โทร 074 - 829 802

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564    อ่าน 610 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**